Disclaimer

Onze website (www.total-project-service.be), eigendom van Total Project Service bvba is met grote zorg samengesteld.  Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de gegevens en informatie op deze website.

Total Project Service bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt en zijn louter informatief, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.

Op deze site zijn links opgenomen naar andere externe websites. Voor de inhoud op deze websites en eventuele andere die hierdoor bereikbaar zijn, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden.

Indien u fouten zou vaststellen, stellen wij het op prijs moest u ons hiervan op de hoogte brengen. We kunnen het dan zo spoedig mogelijk herstellen. Op die manier helpt u ons maar ook anderen, die zoeken naar juiste informatie, verder.

Contactinfo

Total Project Service bvba
Obroek 14
2470 Retie

Telefoon:
+32 14 31 08 75

E-mail:
info@total-project-service.be